ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :  บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง :  พุทธศักราช  2530
เงินทุนจดทะเบียน :  30 ล้านบาท
เนื้อที่ :  4 ไร่
สถานที่ตั้งสำนักงาน :  136,136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
จำนวนพนักงาน :  100 คน
ประเภทธุรกิจ :  ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศอามีน่า "AMENA" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
                      :  ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องปรับอากาศอามีน่า
                      :  ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศอามีน่า
 
ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูนิโก้ คอมซูมเมอร์  โปรดักส์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง :  พุทธศักราช   2538
เงินทุนจดทะเบียน :  360 ล้านบาท
กำลังการผลิตต่อปี :  350,000 เครื่อง
เนื้อที่โรงงาน :  128 ไร่
พื้นที่ทำการผลิต :  37,500 ตารางเมตร
สถานที่ตั้งโรงงาน :  9/5 หมู่ 4 ถนนคลองรั้ง-พญาจ่าย ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  25140
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 136,136/1  ถนนพระยาสุเรนทร์  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
จำนวนพนักงาน :  350 คน
ประเภทธุรกิจ :  ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาด 7,000 บีทียู/ชั่วโมง - 500,000 บีทียู/ชั่วโมง
   เพื่อการจำหน่ายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าอามีน่า AMENA
:  ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศให้กับลูกค้าในแบบ OEM