กระบวนการผลิต

โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศของบริษัทยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นการผลิตแบบครบวงจร เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการผลิตเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและได้รับการยอบรับจากลูกค้า 
 
Plastic Parts  
          เราสามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกทุกชิ้นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศด้วยเครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยกว่า 20 เครื่อง โดยที่สามารถฉีดชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่องที่มีกำลังการฉีดถึง 1,600 ตัน และชิ้นงานที่ได้จะผ่านเข้าสู่การตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานของเรา เป็นการรับประกันคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต
 
Heat Exchanger 
          เราผลิตตัวแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจากอเมริกา และตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทุกตัวต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหารอยรั่วด้วยเครื่องตรวจสอบ โดยการอัดด้วย Dry Air ที่แรงดัน 
600 psi และผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรอยรั่วเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประกอบต่อไป
 
Metal Parts 
          เราผลิตชิ้นงานโลหะทั้งหมดด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพสูง (Electro-Galvanized Steel) ผ่านกระบวนการตัดปั้มและขึ้นรูปที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีความถูกต้อง เที่ยงตรงมีมาตรฐาน ก่อนส่งพ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating ทีทันสมัย สามารถพ่นสีได้  4  สีในเวลาเดียวกัน และทำให้ชิ้นงานมีความเรียบสม่ำเสมอและคงทนถาวร
 
          จากชิ้นส่วนได้มาตรฐานทุกชิ้นจะเข้าสู่กระบวนการประกอบเครื่องปรับอากาศ ด้วยผ่านสายพานการผลิตที่มีความยาวกว่า 250 เมตร จำนวน 6 สายการผลิต โดยการประกอบทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดจากพนักงานในแต่ละสถานีจนจบกระบวนการประกอบและบรรจุกล่อง 
นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศของเราทุกเครื่องจะมีการทดสอบค่าการทำความเย็น (Performance Test) เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพการทำความเย็นตามค่ามาตรฐาน มีความปลอดภัยและความคงทนในการใช้งาน ก่อนออกจากบริษัทของเราไปสู่มือคุณ