การวิจัยและพัฒนา

เราเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการที่เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องปรับอากาศ เราจึงได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยเราให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว เรายังได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างห้องทดสอบขีดความสามารถการทำความเย็น (Psychrometric Calorimeter Room) จำนวน 4 ห้อง มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อใช้ทดสอบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ และห้องทดสอบเสียง (Noise Testing Room) เพื่อวัดระดับความดังของเสียงในการใช้งานเครื่องปรับอากาศรวมถึงเครื่องมืออื่น 

ทั้งหมดนี้เพื่อให้เราสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการและสร้างนวัตกรรมการใช้ชีวิตที่ดีให้กับคุณ