แนะนำเรื่องของฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?

วันนี้มาแนะนำเรื่องของฝุ่น PM2.5 คืออะไร?

อันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองในอากาศเป็นปัญหาทีพบมากขึ้นทั่วโลก และกําลังเป็นปัญหาที่สําคัญสําหรับ
ประเทศไทย โดยพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย PM ย่อมาจาก Particulate Matter ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมลพิษที่ลอยในอากาศ (airborne particulate matter pollution) โดยปกติมลพิษประกอบไปด้วยสารหลายชนิดทั้ง ฝุ่นมลพิษ PM 2.5, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วน 2.5 มาจากขนาดของฝุ่นมลพิษ PM ทีเล็กเท่ากับขนาด 2.5 ไมครอน โดยรวมจึงเรียกว่า PM 2.5