สนับสนุนเครื่องปรับอากาศมอบให้เป็นสื่อการสอนกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปราจีนบุรี

  • 28 September 2020

สนับสนุนเครื่องปรับอากาศมอบให้เป็นสื่อการสอนกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปราจีนบุรี