พนักงานทีมช่างแผนกศูนย์บริการอามีน่า ไปอบรมและทดสอบ ประเมิน เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย

  • 18 December 2020

พนักงานทีมช่างแผนกศูนย์บริการอามีน่า ไปอบรมและทดสอบ ประเมิน เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย