ในประเทศ

ต่างประเทศ

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WR SERIES 2024

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500- 25,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 หนึ่งดาว
 • Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น CKV SERIES โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CKV13B-CKV60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น CKV SERIES โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CKV13BA-CKV60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น LKBV , LKBVT โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKB18BA-LKB60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น LKBV , LKBVT โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลมถึง 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKฺB18BA-LKB60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น SKV , SKVT SERIES โครงสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทมีสาย และ รีโมทไร้สาย (OPTION)
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ*สั่งผลิต* 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น CK SERIES โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CK13BA-CK60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น CK SERIES โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CK13BA-CK60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น LKB SERIES โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลมถึง 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKฺB18BA-LKB60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น LKB SERIES โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKB18BA-LKB60B) 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น SK SERIES โครงสีดำ

 • Residential
 • Black Series

 • ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทมีสาย และ รีโมทไร้สาย (OPTION)
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ*สั่งผลิต* 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WH SERIES 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500 - 25,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น CKV SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ฝังฝ้ากระจายลมหนึ่งทิศทาง

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 แบบ สองดาว และหนึ่งดาว
 • ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WR SERIES 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500- 25,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 
 • Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WLVT SEIRES INVERTER 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 30,000-60,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 และประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ  1 ดาว 
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ  Nano Technology

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น LKBVT SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • ขนาด 18,200-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลม 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น CK SERIES 2023

 • Residential
 • ฝังฝ้ากระจายลมหนึ่งทิศทาง

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 
 • ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WRV SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,000- 18,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 
 • Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น SKVT SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • ขนาด 13,200 - 60,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ 1 ดาว
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WSV SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ติดผนัง


 • ขนาด 9,500 - 12,500 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WHV SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,000 - 18,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WFV SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • แอร์บ้าน inverter
 • ขนาด 9,500 และ 18,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WRV SERIES WIFI INVERTER 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,400- 18,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ 1 ดาว
 • WIFI INVERTER Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WL SERIES 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500 - 60,000 BTU/HR
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ Nano Technology

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น WLV SERIES INVERTER 2023

 • Residential
 • ติดผนัง

 • ขนาด 24,000-60,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ  2 ดาว และ 3 ดาว
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ  Nano Technology

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น FK SERIES

 • Commercial
 • ตู้ตั้งพื้น

 • ตู้ทรงเหลี่ยม ขนาด 30,000-60,000 BTU
 • เหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง โถงต้อนรับ หรือห้องประชุม
 • ติดตั้งง่าย ลมไกล เย็นได้ทั่วถึง
 • สามารถกระจายลม 4 ทิศทาง ซ้าย-ขวา-บน-ล่าง อัตโนมัติ 

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น LKBV SERIES INVERTER

 • Residential
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • ขนาด 18,500-40,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 แบบ 2 ดาว , แบบ 3 ดาว
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลม 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น LKB SERIES

 • Residential
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลมถึง 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น SKV SERIES INVERTER

 • Residential
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • ขนาด 13,000 - 40,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ 2 ดาว และแบบ 3 ดาว
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น SK SERIES

 • Residential
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น ACLP

 • Commercial
 • ม่านอากาศ

 • มีทั้งขนาด 90 ซม. และ 120 ซม.
 • เหมาะสำหรับติดตั้งประตูทางเข้าอาคาร
 • ตัวเครื่องขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย STYLE D.I.Y.

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น APK SERIES

 • Commercial
 • ตู้ตั้งพื้น

 • ตู้ทรงเหลี่ยม ขนาด 80,000-150,000 BTU
 • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือใหญ่ , ประชุมขนาดใหญ่  
 • ติดตั้งง่าย ลมไกล เย็นได้ทั่วถึง
 • สามารถกระจายลม 4 ทิศทาง โดยทิศทางซ้าย-ขวา แบบอัตโนมัติ และปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง แบบ Manual

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น AHD SERIES

 • Commercial
 • ต่อท่อลมขนาดใหญ่

 • ขนาด 80,000 - 150,000 BTU/HR
 • แบบต่อท่อลมหัวจ่ายหลายจุด เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือใหญ่
 • Indoor Unit ควบคุมปริมาณนำ้ยา Thermostatic Expansion Valve
 • Outdoor Unit มี Service Valve และ Anti-Short Cycle time

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น DKM SERIES

 • Commercial
 • ต่อท่อลม

 • ขนาด 18,000 - 60,000 BTU/HR
 • ชนิด Medium-Hign Static Pressure
 • ปรับความดันอากาศได้จาก 35Pa-125Pa
 • สามารถใส่ปั้มนำ้ได้ (OPTION)

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น DCC SERIES

 • Commercial
 • คอยล์เปลือย

 • ขนาด 9,400 - 60,000 BTU/HR
 • ชนิด Low-medium Static Pressure 
 • ปรับความดันอากาศได้ระหว่าง 0Pa-50Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล
 • สามารถใส่อุปกรณ์ Plenum และ ฟิลเตอร์ได้ (OPTION)

store 1
ขายในประเทศ

รุ่น AMP-350

 • Residential
 • เครื่องฟอกอากาศ

- ขนาดห้องที่เหมาะสม 24-42 ตารางเมตร
- ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง 7 ขั้นตอน
- Auto Mode ตามปริมาณฝุ่นที่ระบบเซ็นเซอร์วัด

store 1
ขายต่างประเทศ

WSV SERIES R-32 / WALL TYPE

 • INVERTER

 • Capacity 9500 - 25000 BTU.
 • DC Inverter & Energy Saving 30%
 • HEPA filter with activated carbon can filter small dusts 0.3 microns

store 1
ขายต่างประเทศ

WHV SERIES R-32 / WALL TYPE

 • INVERTER • Capacity 9000 - 22000 BTU.
 • Vitamin C and anti bacterial filter
 • Four ways air swing

store 1
ขายต่างประเทศ

FAW SERIES/ WALL MOUNTED TYPE

 • SAUDI ARABIA (60HZ)

 • Capacity 12000 - 26950 BTU. For T1
 • Capacity 10200 - 23200 BTU. For T3
 • Quick Cooling & Heating around 30s

store 1
ขายต่างประเทศ

ADD ON / DUCTED GAS HEATING SYSTEM

 • OTHERS

 • Cooling capacity  8.90 - 24 Kw.
 • Highly efficient coated aluminum louver fin for evaporator coils
 • Compact design & slim only 480 mm. 

store 1
ขายต่างประเทศ

DNH SERIES/ HIGH STATIC HYDRONIC FAN COIL UNI

 • HYDRONIC

 • Capacity 10.88 - 34.15 Kw.
 • Cooling & Heating systems
 • Certification CE, RoHS, SASO

store 1
ขายต่างประเทศ

WLV SERIES R-32

 • INVERTER

 • Capacity 30000 - 53739 BTU.
 • Super long air flow up to 12 meters
 • Auto self-cleaning

store 1
ขายต่างประเทศ

UALP AIR CURTAIN

 • OTHERS

 • Power 47 - 77 Watts.
 • Suitable for installation above entrance door of a building with a width of 120 cm.
 • Keep heat out of the building

store 1
ขายต่างประเทศ

DCC SERIES

 • OTHERS

 • Capacity 9400 - 40000 BTU.
 • Five levels of air flow
 • Option : a plenum and an additional filter can be added

store 1
ขายต่างประเทศ

DKM SERIES R-32 & R410

 • FIXED-SPEED

 • Capacity 18100 - 60000 BTU.
 • Duct run with multiple air diffusers
 • Air flow can be adjustable in 5 levels

store 1
ขายต่างประเทศ

DNM SERIES/ DUCT TYPE

 • HYDRONIC

 • Capacity 4030 - 18040 Watts.
 • Cooling & Heating systems
 • Power supply 220-240/1/50

store 1
ขายต่างประเทศ

UCC SERIES/ CEILING CONCEALED TYPE

 • HYDRONIC

 • Capacity 2603 - 19865 Watts.
 • Cooling & Heating systems
 • Power supply 220-240/1/50

store 1
ขายต่างประเทศ

LK SERIES/ CASETTE TYPE

 • HYDRONIC

 • Capacity 1.40 - 5.30 Kw.
 • Cooling only
 • Power supply 220-240/1/50

store 1
ขายต่างประเทศ

LKA SERIES PSC MOTOR / CASSETTE TYPE

 • HYDRONIC

 • Capacity 1.87 - 10.70 Kw.
 • Cooling & Heating systems
 • Power supply 220-240/1/50

store 1
ขายต่างประเทศ

LKA EC. MOTOR/ CASETTE TYPE

 • HYDRONIC

 • Capacity 2.50 - 3.53 Kw.
 • Cooling & Heating systems
 • Design for aesthetic appearance, ease of maintenance, quiet operation and high performance.

store 1
ขายต่างประเทศ

SKV SERIES/ FLOOR / CEILING TYPE

 • INVERTER

 • Capacity 13000 - 53739 BTU.
 • Energy Saving & Air throw as far as 16 meters
 • Turbo speed for fast cooling 

store 1
ขายต่างประเทศ

LKBV SERIES/ CASETTE TYPE

 • INVERTER

 • Capacity 18500 - 53739 BTU.
 • Air filters and drain trays are incorporated with micro technology to inhibit bacteria and fungi
 • Quiet speed for super low noise operation

store 1
ขายต่างประเทศ

WRV SERIES/ WALL MOUNT TYPE

 • INVERTER

 • Capacity 9400 - 25000 BTU.
 • Cooling 4 ways automatic air flow
 • Smart design & High cooling

store 1
ขายต่างประเทศ

SK FLOOR / CEILING R-32

 • FIXED-SPEED

 • Capacity 13000-60000 BTU.
 • Sending discharge of air up to 16 meters
 • Auto self-cleaning

store 1
ขายต่างประเทศ

LKB SERIES/ CASETTE TYPE

 • FIXED-SPEED

 • Capacity 13000 - 60000 BTU.
 • R-32 & R410
 • 2 - 4 ways cool air discharge controllable with a wireless remote controller 

store 1
ขายต่างประเทศ

WL SERIES/ R-32/ WALL MOUNTED TYPE

 • FIXED-SPEED

 • Capacity 9200 - 53739 BTU.
 • Smart care technology
 • Additional filters with Nano technology are added protection against hostile microbes  

store 1
ขายต่างประเทศ

JUMBO HIGH WALL / LONG AIR THROW SERIES

 • HYDRONIC

 • Standard cooling capacity 7440 - 10120 Watts.
 • Cooling & Heating
 • Reward CE & RoHS

store 1
ขายต่างประเทศ

WF SERIES R-32 / WALL TYPE

 • FIXED-SPEED

 • Capacity 9500 - 25000 BTU.
 • Vitamin C and anti bacterial filter
 • Four ways air swing

store 1
ขายต่างประเทศ

CM SERIES/ CEILING CONCEALED

 • HYDRONIC

 • Capacity 2760 - 12500 Watts.
 • Widely used in hotels, mansions, villas and luxury house
 • The ceiling concealed unit have a low noise  

store 1
ขายต่างประเทศ

FAS SERIES

 • SAUDI ARABIA (60HZ)

 • Capacity 18400 - 53000 BTU.
 • EER T1 & T3, Fast Cooling & Heating
 • Long term filter 

store 1
ขายต่างประเทศ

WFV SERRIES/ WALL MOUNTED TYPE

 • INVERTER

 • Capacity 9500 - 25000 BTU.
 • DC Inverter & Energy Saving 30%
 • HEPA filter with activated carbon can filter small dusts 0.3 microns

store 1
ขายต่างประเทศ

WR SERIES R-32/ WALL TYPE

 • FIXED-SPEED

 • Capacity 9500 - 25000 BTU.
 • Fast cooling 4 ways automatic air flow
 • Filter system with Vitamin C & Anti Bacterial