ประมาณขนาดแอร์อย่างไร ให้เหมาะกับห้อง?


สามารถประมาณการได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการหาขนาดเครื่องปรับอากาศ    
 
สำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานต่างๆ
BTU . = กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร) x ตัวแปร

- หาพื้นที่ห้องเป็นตารางเมตร โดยวัดพื้นที่ กว้าง x ยาว (หน่วยเป็นเมตร)
- Cooling load Estimation (ใช้กับห้องสูงไม่เกิน 3 เมตร )
ห้องนอน = 700-750 BTU/ตร.ม. 
ห้องนั่งเล่น = 750-850 BTU/ตร.ม. 
ห้องทานอาหาร = 800-950 BTU/ตร.ม. 
ห้องครัว = 900-1,000 BTU/ตร.ม.
ห้องทำงาน = 800-900 BTU/ตร.ม.
ห้องประชุม = 850-1,000 BTU/ตร.ม.

ตัวอย่าง
ห้องกว้าง 4 เมตร , ยาว 3 เมตร เท่ากับ 4x3 = 12 ตร.ม.

- ดูว่าเป็นห้องใช้งานประเภทใด แล้วนำพื้นที่ห้องมาคูณด้วย
เช่น ห้องนอน 12 ตร.ม.
จะได้เท่ากับ 12 x 700 = 8,400 BTU. หรือ 12 x 750 = 9,000 BTU.

    ปล.สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการเลือกขนาดบีทียูเครื่องปรับอากาศ
1. พื้นที่กระจกของผนังหรือหน้าต่าง
2. ทิศที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้องรับแดดหรือไม่
3. วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
4. จำนวนคนทีใช้งานในห้องมากน้อยเพียงใด
5. จำนวน และประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
ภายในห้อง เช่นคอมพิวเตอร์ หรือหลอดไฟ
ที่ทำให้เกิดความร้อนภายในห้อง หากมีจำนวนมาก
จะมีผลต่อการทำความเย็น