สำหรับที่พักอาศัย

สำหรับที่พักอาศัย
store 1

รุ่น WSV SERIES DC. INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง


 • ขนาด 9,500 - 25,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว

store 1

รุ่น WHV SERIES DC. INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,000 - 22,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1

รุ่น WF SERIES

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500 - 25,000 BTU/HR 
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1

รุ่น WFV SERIES DC. INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • แอร์บ้าน inverter
 • ขนาด 9,500 - 25,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1

รุ่น WR SERIES

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500 - 25,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1

รุ่น WRV SERIES DC. INVETER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • แอร์บ้าน inverter
 • ขนาด 9,400- 25,000 BTU/Hr
 • WIFI INVERTER Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1

รุ่น WL SERIES

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,200 - 60,000 BTU/HR
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ Nano Technology

store 1

รุ่น WLV SERIES DC. INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • แอร์บ้าน inverter
 • ขนาด 30,000-53,739 BTU/HR
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ  Nano Technology

store 1

รุ่น SK SERIES

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1

รุ่น SKV SERIES DC. INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • แอร์บ้าน inverter
 • ขนาด 13,000 - 53,739 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1

รุ่น LKB SERIES

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลมถึง 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1

รุ่น LKBV SERIES DC. INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • แอร์บ้าน inverter สี่ทิศทาง
 • ขนาด 18,500-53,739 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลม 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1

รุ่น GCL012-CPV

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • เคลื่อนที่

- แอร์เคลื่อนที่ ขนาด 12,000  BTU/hr. 
- ขนาดเล็กกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
- Filter ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

store 1

รุ่น AMP-350

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • เครื่องฟอกอากาศ

- ขนาดห้องที่เหมาะสม 24-42 ตารางเมตร
- ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง 7 ขั้นตอน
- Auto Mode ตามปริมาณฝุ่นที่ระบบเซ็นเซอร์วัด

store 1

รุ่น AMP-200

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • เครื่องฟอกอากาศ

- ขนาดห้องที่เหมาะสม 8-24 ตารางเมตร
- การฟอกอากาศ 3 ขั้นตอน 
- HEPA Filter ป้องกันฝุ่น PM2.5