สำหรับที่พักอาศัย

สำหรับที่พักอาศัย
store 1

รุ่น WR SERIES 2024

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500- 25,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 หนึ่งดาว
 • Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1

รุ่น WH SERIES 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500 - 25,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1

รุ่น WR SERIES 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500- 25,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 
 • Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1

รุ่น WLVT SEIRES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 30,000-60,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 และประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ  1 ดาว 
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ  Nano Technology

store 1

รุ่น WRV SERIES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,000- 18,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 
 • Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1

รุ่น WSV SERIES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง


 • ขนาด 9,500 - 12,500 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว

store 1

รุ่น WHV SERIES INVERTER 2024

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500 - 26,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1

รุ่น WFV SERIES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • แอร์บ้าน inverter
 • ขนาด 9,500 และ 18,000 BTU/HR
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 

store 1

รุ่น WRV SERIES WIFI INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,400- 18,000 BTU/Hr
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ 1 ดาว
 • WIFI INVERTER Smart Design รูปทรงทันสมัย
 • Auto Swing 4 ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา

store 1

รุ่น WL SERIES 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 9,500 - 60,000 BTU/HR
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ Nano Technology

store 1

รุ่น WLV SERIES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ติดผนัง

 • ขนาด 24,000-60,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ  2 ดาว และ 3 ดาว
 • Smart Care ถอดล้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ระบบฟอกอากาศ  Nano Technology

store 1

รุ่น SKVT SERIES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • ขนาด 13,200 - 60,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ 1 ดาว
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1

รุ่น SK SERIES

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1

รุ่น SKV SERIES INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า

 • ขนาด 13,000 - 40,000 BTU/HR
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบ 2 ดาว และแบบ 3 ดาว
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทไร้สายและมีสาย (OPTION )

store 1

รุ่น LKBVT SERIES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • ขนาด 18,200-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลม 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1

รุ่น LKB SERIES

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลมถึง 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1

รุ่น LKBV SERIES INVERTER

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง

 • ขนาด 18,500-40,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 แบบ 2 ดาว , แบบ 3 ดาว
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลม 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1

รุ่น AMP-350

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • เครื่องฟอกอากาศ

- ขนาดห้องที่เหมาะสม 24-42 ตารางเมตร
- ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง 7 ขั้นตอน
- Auto Mode ตามปริมาณฝุ่นที่ระบบเซ็นเซอร์วัด

store 1

รุ่น CKV SERIES INVERTER 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ฝังฝ้ากระจายลมหนึ่งทิศทาง

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 แบบ สองดาว และหนึ่งดาว
 • ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1

รุ่น CK SERIES 2023

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • ฝังฝ้ากระจายลมหนึ่งทิศทาง

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 
 • ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   

store 1

รุ่น CKV SERIES โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CKV13B-CKV60B) 

store 1

รุ่น CKV SERIES โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CKV13BA-CKV60B) 

store 1

รุ่น CK SERIES โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CK13BA-CK60B) 

store 1

รุ่น CK SERIES โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 13,000-60,000 BTU
 • ประหยัดเบอร์ 5 ดีไซน์ทันสมัย
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ * สั่งผลิต* (เฉพาะรุ่น CK13BA-CK60B) 

store 1

รุ่น LKBV , LKBVT โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKB18BA-LKB60B) 

store 1

รุ่น LKBV , LKBVT โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลมถึง 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKฺB18BA-LKB60B) 

store 1

รุ่น LKB SERIES โครงเหล็กสีดำและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ * สั่งผลิต*
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKB18BA-LKB60B) 

store 1

รุ่น LKB SERIES โครงเหล็กและหน้ากากสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 18,000-60,000 BTU
 • ปรับทิศทางลมทั้ง 4 ด้านได้อย่างอิสระผ่านรีโมทคอนโทรล
 • พัฒนาให้มีแรงลมถึง 5 ระดับ
 • เทคโนโลยี Auto Self Cleaning   
 • หน้ากากสีดำ(เฉพาะรุ่น LKฺB18BA-LKB60B) 

store 1

รุ่น SKV , SKVT SERIES โครงสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทมีสาย และ รีโมทไร้สาย (OPTION)
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ*สั่งผลิต* 

store 1

รุ่น SK SERIES โครงสีดำ

 • ต่างประเทศ
 • สำหรับที่พักอาศัย
 • Black Series

 • ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/HR
 • แรงลม 5 ระดับ  HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
 • สามารถใส่ปั้มนํ้าภายในเครื่อง (OPTION )
 • รีโมทมีสาย และ รีโมทไร้สาย (OPTION)
 • โครงตัวถังเหล็กสีดำ*สั่งผลิต*