บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้งจำกัด

ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 136, 136/1-4 ชั้นที่ 1 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร :

0 2517 1000 ต่อ 210,212

อีเมล์ :

personal@amena-air.com

sumitra@amena-air.com

marisa_bu@amena-air.com

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำที่ จ.กรุงเทพฯ)

-    เพศหญิง  อายุ 27 - 35  ปี

-    ปริญญาตรี(บัญชี)  มีประสบการณ์ในงานบัญชี  3  ปี

-    สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีคล่อง

ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน (ประจำที่จ.กรุงเทพฯ)

- เพศหญิง  อายุ  30 - 35  ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี (บัญชี)  ประสบการณ์ในงาน  5  ปีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน , โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีคล่อง

- มีภาวะผู้นำ  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

บริษัท ยูนิโก้ คอมซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

9/5 หมู่ 4 ถนนคลองรั้ง-พญาจ่าย ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

โทร :

0 2517 1819 (สำนักงานใหญ่)

037 208 230 - 4 (โรงงาน)

อีเมล์ :

jinda_ni@amena-air.com

ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน (ประจำที่ จ.ปราจีนบุรี)

- เพศหญิง  อายุ  30 - 35  ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี (บัญชี)  ประสบการณ์ในงาน  5  ปีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน , โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีคล่อง

- มีภาวะผู้นำ  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำที่ จ.ปราจีนบุรี)

- เพศชาย  อายุ  30 - 35  ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)  ประสบการณ์ในงาน  5  ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์งานบริหารการจัดการและควบคุมระบบคลังสินค้าโรงงาน/งานโลจิสติกส์

- มีความรู้และมีประสบการณ์ในระบบงาน ISO