กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศของบริษัทยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นการผลิตแบบครบวงจร เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการผลิตเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและได้รับการยอบรับจากลูกค้า

ชิ้นส่วนพลาสติก (Plastic Parts)

เราสามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกทุกชิ้นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศด้วยเครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัยกว่า 20 เครื่อง โดยที่สามารถฉีดชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่องที่มีกำลังการฉีดถึง 1,600 ตัน และชิ้นงานที่ได้จะผ่านเข้าสู่การตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานของเรา เป็นการรับประกันคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)

เราผลิตตัวแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจากอเมริกา และตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทุกตัวต้องผ่านการทดสอบการทนความดันสูงตามมาตรฐาน และผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรอยรั่วเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประกอบต่อไป

ชิ้นส่วนโลหะ (Metal Parts)

เราผลิตชิ้นงานโลหะทั้งหมดด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพสูง (Electro-Galvanized Steel) ผ่านกระบวนการตัดปั้มและขึ้นรูปที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีความถูกต้อง เที่ยงตรงมีมาตรฐาน ก่อนส่งพ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating ทีทันสมัย สามารถพ่นสีได้ 4 สีในเวลาเดียวกัน และทำให้ชิ้นงานมีความเรียบสม่ำเสมอและคงทนถาวร

การประกอบเครื่องปรับอากาศ (Assembly)

จากชิ้นส่วนได้มาตรฐานทุกชิ้นจะเข้าสู่กระบวนการประกอบเครื่องปรับอากาศ ด้วยผ่านสายพานการผลิตที่มีความยาวกว่า 250 เมตร จำนวน 6 สายการผลิต โดยการประกอบทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดจากพนักงานในแต่ละสถานีจนจบกระบวนการประกอบและบรรจุกล่อง นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศของเราทุกเครื่องจะมีการทดสอบค่าการทำความเย็น (Performance Test) เพื่อให้มั่นใจว่า มีประสิทธิภาพการทำความเย็นตามค่ามาตรฐาน มีความปลอดภัย และความคงทนในการใช้งาน ก่อนออกจากบริษัทของเราไปสู่มือคุณ

ระบบ ASRS (Automated Storage and Retrieval System)

วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต จะถูกจัดเก็บและเบิกจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการสั่งงานจากคอมพิวเตอร์ ภายใต้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System - ASRS)ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และมีความถูกต้อง นอกจากนี้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติยังทำงานร่วมกับระบบ Material Requirement Planning – MRP ทำให้การวางแผนการผลิต และ การบริหารวัตถุดิบ มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยต้นทุนต่ำสุด