SERVICE MIND SERVICE EXCELLENCE

นโยบายการให้บริการ

เครื่องปรับอากาศอามีน่า มุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้า ยึดหลักบริการด้วยใจ ฉับไว เที่ยงตรง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครอบคลุมมากที่สุด จึงไม่หยุดพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเทคโนโลยี ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านงานบริการ รับแจ้งซ่อม บริการล้าง สัญญาบริการ งานเคลม รวมไปถึงด้านจำหน่ายอะไหล่
ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิค จึงมั่นใจว่า ศูนย์บริการอามีน่า ดูแลและใส่ใจ มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเหมือนดั่งคนในครอบครัว

งานบริการ

ศูนย์บริการ เราพร้อมให้บริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น เรื่องแจ้งซ่อม, แจ้งเคลม งานล้างเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงบุคลากรทีมช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา ค้นหาสาเหตุ , แก้ไขปัญหา และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

จำหน่ายอะไหล่

คลังศูนย์อะไหล่อามีน่า สามารถให้คำปรึกษาด้านชิ้นส่วนอะไหล่ แนะนำการใช้งานเบื้องต้น เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ อีกทั้งยังมีมาตรฐานด้านการการจัดส่งอะไหล่ ด้วยขนส่งที่รวดเร็วครอบคลุมการจัดส่งได้อย่างทั่วถึง

ให้คำปรึกษา - อบรม

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา ความรู้เฉพาะทาง การอบรมด้านการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคนิคสามารถวิเคราะห์ สาเหตุ,เข้าใจปัญหาและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

“บริการด้วยใจ ฉับไว เที่ยงตรง”

ตอบทุกปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง แจ้งซ่อม นัดหมายตรวจเช็ค รวมถึงซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ บริการแจ้งซ่อม วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)