เลือกประเภท

เลือกรุ่น

ค่าไฟต่อ 1 ชั่วโมง

บาท

ค่าไฟต่อ 1 ปี

บาท

หมายเหตุ
- การคำนวณที่ได้เป็นเพียงการประมาณการค่าไฟฟ้าเบื้องต้นเท่านั้น
ข้อมูลการคำนวณค่าไฟ อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  หรืออาจมีประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน