จุดเริ่มต้นในวันวาน

ในปี พ.ศ. 2526 จากการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ และให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยดีตามลำดับ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนี้ เราก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยเริ่มจากการสร้างโรงงานผลิตขนาดเล็กและให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้า

ภายหลังจากการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศได้ระยะหนึ่ง เราจึงเริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง อามีน่า ออกสู่ตลาด โดยเริ่มจากการผลิตจำนวนไม่มากนักเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศเท่านั้น และจากความต้องการเครื่องปรับอากาศของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในเวลานั้น เราจึงขยายสู่ตลาดต่างประเทศตามลำดับ

" โดยเน้นการให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ และผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง "

พ.ศ. 2526

เริ่มต้นธุรกิจเครื่องปรับอากาศด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และ สร้างโรงงานแห่งแรก บนถนนลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2530

ก่อตั้งบริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศของตนเอง ภายใต้เครื่องหมายการค้า อามีน่าสำหรับลูกค้าภายในประเทศ

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2538 ก่อตั้งบริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจำกัด (UCP) ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อผลิตเครื่องปรับอากาศเพื่อจำหน่าย ในประเทศ และเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านการผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศไปยังลูกค้าต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ 1

พ.ศ. 2540

สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีบนเนื้อที่ 128 ไร่ พื้นที่ทำการผลิตกว่า 25,000 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตสูงสุด 250,000 ชุดต่อปี และก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2540

พ.ศ. 2543

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จาก TÜV Rheinland.

พ.ศ. 2547

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ 2 และ ขยายพื้นที่ทำการผลิตเป็น 37,500 ตารางเมตร และเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดเป็น 350,000 ชุดต่อปี

พ.ศ. 2549

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่อง ปรับอากาศ AMENAได้ สร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่เขต มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 อาคาร ภายในพื้นที่4 ไร่ มีพื้นที่รวม 15,000 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานขายและคลังสินค้า

พ.ศ. 2552

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 จากสถาบัน SGS

พ.ศ. 2556

ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3 Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ 3 และได้ขยายพื้นที่โรงงาน เป็น 63,500 ตารางเมตรเสร็จภายในปี 2560 ขยายกำลังการผลิตสูงสุดเป็น 467,000ชุดต่อปี

พ.ศ. 2560

บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.และได้รับมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001ฉบับสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

จากวันนี้ไปสู่อนาคต

ปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศของคนไทยอันดับต้นๆของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 360 ล้านบาท เรามีมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทีมวิจัยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วทุกทวีปของโลก

ในประเทศไทย เราคือ "อามีน่า" เครื่องปรับอากาศของคนไทย

ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทยมาอย่างยาวนาน มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการ เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรากำลังพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นใหม่ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย เราจะยังคงพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม การทำความเย็นที่ดีให้กับคุณต่อไป

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ปีที่ก่อตั้ง

พุทธศักราช 2530

เงินทุนจดทะเบียน

30 ล้านบาท

เนื้อที่

4 ไร่

สถานที่ตั้งสำนักงาน

136,136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

จำนวนพนักงาน

100 คน

ประเภทธุรกิจ

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศอามีน่า "AMENA" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องปรับอากาศอามีน่า

ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศอามีน่า

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ปีที่ก่อตั้ง

พุทธศักราช 2538

เงินทุนจดทะเบียน

360 ล้านบาท

กำลังการผลิตต่อปี

467,000 เครื่อง

เนื้อที่

128 ไร่

พื้นที่ทำการผลิต

63,500 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโรงงาน

9/5 หมู่ 4 ถนนคลองรั้ง-พญาจ่าย ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

สถานที่ตั้งสำนักงาน

136,136/1 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

จำนวนพนักงาน

400 คน

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาด 7,000 บีทียู/ชั่วโมง - 500,000 บีทียู/ชั่วโมง เพื่อการจำหน่ายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าอามีน่า AMENA

ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศให้กับลูกค้าในแบบ OEM