เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ตัวแทนจำหน่าย บจ.กุลเทค และ บริษัท กสท.โทรคมนาคม

  • 22 September 2020

เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ตัวแทนจำหน่าย บจ.กุลเทค และ บริษัท กสท.โทรคมนาคม