สื่อความรู้ผลิตภัณฑ์

ERROR CODE P3

Mr.Service มาแนะนำเพื่อนๆ พี่ๆ ใช้งาน Amena-Air พบสัญลักษณ์ดวงไฟที่หน้าเครื่องขึ้น Error Code “ P3 ”
ปัญหาที่อาจพบสาเหตุดังนี้ครับ