สื่อความรู้ผลิตภัณฑ์

เคล็ดไม่ลับ กับฟังก์ชั่น Anti FUNGUS

รู้ยัง ! เคล็ดลับ จะไม่ลับอีกต่อไป
ความลับบนรีโมทเครื่องปรับอากาศอามีน่ากับโหมด Anti-FUNGUS
การใช้งานโหมดไล่ความชื้น โหมดลดความชื้น ยับยั้งแบคทีเรียเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์